Geodata for Agriculture and Water

Geodata for Agriculture and Water (G4AW) verbetert voedselzekerheid in ontwikkelingslanden door gebruik van satellietdata. Netherlands Space Office (NSO) voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

►► Visit the Full English website

Voedselvoorziening in de toekomst: een wereldwijde uitdaging. In het jaar 2050 zal onze planeet 9 miljard bewoners hebben. Door klimaatverandering staan de oppervlakte vruchtbare grond en watervoorziening sterk onder druk. Ook treden steeds vaker extreme en moeilijk te voorspellen weersituaties op.

Wetenschap en technologie kan de sleutel zijn bij het oplossen van deze problemen. Boeren, veehouders, vissers en andere belangrijke schakels in de keten van voedselproductie kunnen - via satellietdata en mobiele datanetwerken - tijdige en op maat gesneden agrarische en meteorologische informatie krijgen. Zo kunnen zij voldoende en duurzame productie waarborgen.

Geodata for Agriculture and Water (G4AW) bevordert duurzame verbetering van voedselvoorziening en efficiënt gebruik van water in ontwikkelingslanden. Het programma maakt partnerschappen van profit- en not-for-profitorganisaties mogelijk. Zij zorgen samen voor digitaal en mobiel toegankelijke informatienetwerken met grootschalige, vraaggestuurde, en op satellietdata gebaseerde informatie.

G4AW is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken, uitgevoerd door Netherlands Space Office.

Lees verder over de uitdagingen, kansen en de werkwijze van het G4AW programma op onze volledige, Engelstalige website.